KÖPVILLKOR

Digitala allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Skoterutbildarna i Sverige AB (Org nr. 559354-1906), och kund/elev, nedan kallad kund. I avtalet benämns angivna avtalsparter i förening “parterna”.

Trafikskolan har följande webbplatser vilka omfattas av dessa allmänna villkor:

§1 Avtal

När kund köper, bokar, anmäler sig eller skriver in sig, antingen själv eller via Skoterutbildarna i Sverige AB:s personal, ingås avtal med företaget och kunden samtycker till dessa allmänna villkor.

§2 Minderårig

En kund som är under 18 år måste enligt lag ha sina föräldrars eller förmyndares samtycke för att ingå avtal med Skoterutbildarna AB. Om samtycke inte kan ske på annat godtagbart sätt ska kunden uppvisa ett intyg från sina föräldrar eller förmyndare. Skoterutbildarna AB dokumenterar hur kunden har identifierat sig.

§3 Beställning

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om kurser, pris, fakturerings- och leveransadress.
Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@skoterutbildarna.se.

§4 Bokningsregler

Regler för bokningar via Skoterutbildarnas E-handel.

 • En bokning och/eller reservation som är gjord via e-handel är bindande.
 • Av- eller ombokning av bokade tider eller kurser måste ske senast klockan 13 vardagen innan bokad tid eller kursstart. Vid senare av- eller ombokning debiteras fullt avgift.
 • Av- eller ombokning senare än 48 timmar innan bokad tid debiteras halv avgift.
 • Vid förhållande man inte kan råda över, t ex akut sjukdom, debiteras ingen avgift vid uppvisande av sjukintyg. Av- eller ombokning kan endast göras via telefon.

§5 Köp och priser

 • Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande. Återbetalning vid förskottsbetalning sker mot avgift på 10% av beloppet under förutsättning att övriga regler kring exempelvis avbokning har följts.
 • Aktuella priser redovisas på Skoterutbildarnas webbplatser. Priserna kan ändras under utbildningens gång. Ibland krävs förskottsbetalning för att priset ska gälla. Alla priser är i SEK inklusive moms.
 • Alla priser på hemsidan anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms, (6 % på bokmaterial).
 • Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.
 • Köpt tjänst, i form av exempelvis en kurs, är giltigt till samma pris i 1 år från inköpsdatum.

§6 Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

§6.1 Vid nyttjande av din ångerrätt:

 • Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss info@skoterutbildarna.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka kurser som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
 • Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
 • Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
 • På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

§7 Personligt användarkonto för utbildning

En kund som skrivs in på Skoterutbildarna som elev kan få ett användarkonto med möjlighet att nyttja bland annat Skoterutbildarnas läromedel. Användarkontot är personligt. Inloggning & lösenord ska endast användas av den elev det är avsett för. Eleven har ansvar för att välja ett säkert lösenord och skydda detta. Skoterutbildarna AB är inte ansvarig för eventuell skada som uppstår om någon utomstående loggar in och använder elevens konto.
I regel gäller fritt personligt bruk av Skoterutbildarna AB:s tjänster när användarkontot är aktivt. Detta förutsätter dock att bruket faller inom ramen för vad som kan anses vara rimligt för en elev, dess handledare och trafiklärare. Skoterutbildarna AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot om det överskrider gränsen för rimligt bruk. Vid stängning av konto ska Skoterutbildarna AB informera eleven, via av eleven angiven e-postadress, på vilket sätt man överskridit gränsen för bruk. Finns det en adekvat förklaring till den höga brukandegraden kan användarkontot återaktiveras.

§8 Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen reglerar Skoterutbildarnas användning av kunds personuppgifter och stärker rättigheterna för kunden när det gäller personlig integritet. Denna paragraf handlar om hur Skoterutbildarna tillämpar denna förordning.

Personuppgifter vid försäljning

Skoterutbildarna AB lagrar namn och adress som krävs för att skapa ett korrekt kvitto enligt bokföringslagens krav på en kontantfaktura. E-post lagras för att kunna sända kvitto till kunden. Uppgifterna lagras i sju år innan de raderas.

Personuppgifter vid utbildning.

Skoterutbildarna AB sparar namn, adress, telefonnummer, personnummer enligt trafikförordningens krav på företag. E-post lagras för att kunna sända lektionstider samt kursdatum till kunden. Uppgifter om utbildningen lagras för att kunna genomföra en utbildning i enlighet med Transportstyrelsens krav på utbildningsplan och dokumentation. Vi lagrar inga känsliga uppgifter i samband med utbildningen, utöver personnummer, som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om sexualliv, hälsa, t ex ADHD.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter hanteras endast av Skoterutbildarnas personal, myndighetsperson vid eventuell tillsyn samt eventuellt underleverantörer med speciella avtal, som ansvarar för datasystem eller liknande. Uppgifterna delas aldrig med någon övrig tredje part utan samtycke.

Samtycke till lagring av personuppgifter

Inhämtning av samtycke till lagring av personuppgifter sker i enlighet med §1. Skoterutbildarna AB dokumenterar hur kunden har samtyckt. I samband med utskick av information, marknadsföring, från företaget till kund kan kund ange att man inte önskar denna typ av utskick. Obligatoriska utskick, t ex lektionstider, kursdatum och kvitton, kan inte väljas bort.

Utdrag av personuppgifter

Kund kan begära att få ett utdrag av vad som finns lagrat om kunden. Skoterutbildarna AB ska då skyndsamt till kunden skapa en PDF med denna information.

Begäran om ändring av personuppgifter

Kund kan begära att Skoterutbildarna AB ändrar lagrade personuppgifter. Kund ska då tala om vad som ska ändras. Skoterutbildarna AB ska då skyndsamt ändra personuppgifterna. Om någon personuppgift inte går att ändra på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Begäran om radering av personuppgifter

Kund kan begära att Skoterutbildarna AB raderar lagrade personuppgifter. Skoterutbildarna AB kommer då att skyndsamt radera uppgifterna. Om någon personuppgift inte går att radera på grund av rättsliga krav kommer kunden att få besked om detta.

Kund ändrar någon av sina tidigare uppgivna personuppgifter

Kund ska alltid informera Skoterutbildarna AB vid byte av adress, telefonnummer eller e-postadress under aktiv utbildning. Skoterutbildarna AB behöver meddela kunden viktig information och inte får kontakt via angivna kontaktuppgifter kan Skoterutbildarna AB inte hållas ansvarig för detta.

Säkerhet vid lagring av personuppgifter för dig som tar AM-körkort.

All data lagras på säkra servers inom EU som sköts av Trafikskola Online AB och dess underleverantör Microsoft Azure som är certificerat av ISO 27018. Trafikskola Online jobbar aktivt för hög säkerhet kring de personuppgifter som lagras. Endast personal som har speciella avtal har möjlighet att hantera Skoterutbildarna AB:s uppgifter.

Incidenter med personuppgifter

Om Skoterutbildarna AB utsätts för intrång eller någon enhet förloras vid t ex stöld nollställs omgående enhetens inloggningsuppgifter. Inga data lagras på enheten. Vid omfattande dataintrång i systemet finns rutiner för att undersöka och säkerställa en fortsatt hög säkerhet. Vissa uppgifter, t ex lösenordet, är krypterade.
Skoterutbildarna lagrar inte uppgifter av den typ som gör att ett dataintrång medför risker för enskildas fri- och rättigheter och behöver därför inte anmälas till tillsynsmyndighet inom 72 timmar.

Betalleverantör

Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna checkout

Fraktbolag

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget.
Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans.
E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.

Nyhetsbrev

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör.
Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
Vi använder för utskick av nyhetsbrev

Så skyddar vi dina personuppgifter.

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt

Allt material på Skoterutbildarna AB webbplatser är skyddat av lagen om upphovsrätt. Materialet får endast användas för privat bruk i samband med att man använder tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera, överlåta, hyra ut, ändra, vidaresälja eller på annat vis använda materialet på ett kommersiellt eller icke kommersiellt sätt.

§10 Friskrivning från ansvar

Skoterutbildarna AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om eleven ej uppgett korrekta uppgifter, detta gäller även elevens e-postadress.

§11 Ändringar av dessa villkor

Allmänna villkor och köpevillkor kan komma att ändras under utbildningen. Skoterutbildarna AB ska informera eleven om eventuella ändringar. Allmänna villkor publiceras alltid på vår webbplats. Köpevillkoren visas alltid i samband med bokning eller köp.

§12 Tvister

Skoterutbildarna AB ska göra allt man kan för att man som elev ska bli nöjd. Som elev har man ett ansvar att följa de regler som finns.
Vid tvister gäller svensk lag för Skoterutbildarna AB:s anmälnings- och köpevillkor. Tvister som avser giltighet, tolkning och tillämpning ska avgöras i första hand med hjälp av ”Allmänna reklamationsnämnden” och i andra hand, i allmän domstol, varvid närmaste tingsrätt ska vara första instans.

§13 Trafikskolans uppgifter

Skoterutbildarna i Sverige AB
Skålö 713
786 92 Dala-Järna
Telefon: 072-406 39 90
E-post: info@skoterutbildarna.se
Organisationsnummer: 559354-1906
Bankgiro: 5794-3797
Swish: 1235800941
Bank: Handelsbanken
Innehar F-skattebevis