• Fråga Skoterutbildarna om förarbevis för snöskoter!

FAQ – Vanliga frågor om förarbevis för snöskoter

 • Du behöver ett förarbevis. (Om du tog körkort före den 1 januari 2000 behöver du dock inte ta förarbevis.)
 • För att få ett förarbevis för snöskoter krävs det att:
  1. Du har fyllt 16 år
  2. Du har gått en utbildning hos en godkänd utbildare
  3. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov.
 • Du kan bli dömd för olovlig körning. (ex böter)
 • Försäkringen skyddar inte dig och andra fullt ut vid en olycka.
 • Du behöver gå en utbildning och göra ett kunskapsprov.
 • Utbildningen består av både teori och praktiska delar så som övningskörning. För att få göra de praktiska delarna ska du ha fyllt 15 år och 9 månader.
  Utbildningen ska ske hos en godkänd utbildare och den är minst tio timmar lång. Den består av minst tre timmars praktisk träning. Totalt kan det bli mer än tio timmar, beroende på hur du klarar de teoretiska och praktiska momenten.
 • Du måste ha fyllt 16 år och ha gått utbildningen för att få göra kunskapsprovet.

Du får gå utbildningen när du är 15 år och 9 månader men du måste ha fyllt 16 år för att få göra kunskapsprovet.

 • Du behöver ha fyllt 15 år och 9 månader för att göra utbildningen.
 • Du måste ha fyllt 16 år och ha gått utbildningen för att få göra kunskapsprovet.

Nej, snöskoter finns att låna. Meddela i förväg

Ja, du kan använda din egen snöskoter om den uppfyller kraven nedan:

 • Den ska minst ha en trafikförsäkring som inkluderar dig som förare.
 • Den ska vara i trafiksäkert skick. (bromsar, belysning, nödstopp etc)

Ja, den teoretiska delen går att ta på distans. Den praktiska delen kräver din närvaro. Teorikursen måste genomföras innan du får göra praktiken.

Vi har körningar på fler orter. Välj den ort som passar dig bäst!

Ja, det är tillåtet om du uppfyller dessa punkter:

 1. Du har fyllt 16 år.
 2. Du klarade både den teoretiska och praktiska utbildningen.
 3. Du klarade kunskapsprovet.
 4. Du har en godkänd legitimation med tills du får förarbeviset.